Fundatia JURAN
 
EFQM

 
COMUNICAT DE PRESA (Nr.1 din 09.11.2011)

Pentru organizaţiile care au dobândit şi pot demonstra EXCELENŢA managerială, a demarat cea de-a X-a Competiţie naţională „Premiul Român pentru Calitate <J.M.JURAN>”.

Fundaţia „PREMIUL ROMÂN PENTRU CALITATE <J.M.JURAN>” - aflată din iulie 2011 sub preşedinţia domnului dr.ing. Dan Grigore STOICHIŢOIU, Preşedinte al Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii, SRAC - organizează cea de-a X-a Competiţie naţională „Premiul Român pentru Calitate <J.M.JURAN>”.
După parcurgerea etapelor prevăzute în calendarul competiţiei, Trofeul şi Premiile  <J.M.JURAN> vor fi decernate în cadrul unei festivităţi ce va fi organizată la sfârşitul anului 2012.

Cine poate candida?
În principiu, competiţia este deschisă oricărei organizaţii care a dobândit personalitate juridică în România (indiferent de domeniu de activitate, specific, mărime sau tip de proprietate), a implementat un Sistem de management al calităţii (conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008) şi care doreşte să-şi valideze nivelul EXCELENT al performanţelor sale manageriale.

Pentru a accede la “Premiul Român pentru Calitate<J.M. JURAN>”,o organizaţie candidată trebuie să demonstreze, cât mai pertinent, cuprinzător şi convingător, faptul că modul său specific de abordare a Managementului total al calităţii (MTC/ TQM) a contribuit semnificativ, timp de mai mulţi ani, la obţinerea şi creşterea satisfacţiei tuturor celor implicaţi şi interesaţi în funcţionarea performantă a acesteia: clienţi, furnizori, acţionari, angajaţi, manageri, autorităţi, creditori, comunitate, stat – „partenerii ei de interese”.

„Premiul Român pentru Calitate<J.M. JURAN>” se acordă anual, în urma evaluărilor multicriteriale (9 criterii cu 32 sub-criterii) ale persoanelor juridice candidate, la următoarele şase categorii de organizaţii:

  1. întreprinderi mari (cu peste 250 angajaţi) de producţie;
  2. întreprinderi mari (cu peste 250 angajaţi) prestatoare de servicii;
  3. întreprinderi mici şi mijlocii (sub 250 angajaţi) de producţie;
  4. întreprinderi mici şi mijlocii (sub 250 angajaţi) prestatoare de servicii;
  5. organizaţii din sectorul public;
  6. organizaţii neguvernamentale.

Câştigătorul care obţine punctajul maxim, în categoria sa, primeşte Trofeul <J.M.JURAN>.

De ce candidează organizaţiile ?
Decizia unei organizaţii de a candida la „Premiul Român pentru Calitate<J.M. JURAN>” este de natură să genereze numeroase avantaje pentru organizaţia candidată, printre care:

  1. autoevaluarea propriilor performanţe şi rezultate pe baza unei analize multicriteriale, validată ulterior de o echipă neutră de evaluatori/ asesori cu înaltă calificare;
  2. clarificarea şi optimizarea orientărilor strategice şi a obiectivelor referitoare la îmbunătăţirea continuă a proceselor, a produselor şi a serviciilor furnizate clienţilor;
  3. introducerea şi dezvoltarea lucrului în echipă, permiţând îmbunătăţirea rapidă şi eficientă a performanţelor organizaţiei;
  4. sensibilizarea şi conştientizarea propriului personal în legătură cu conceptele, principiile, tehnicile, metodele şi instrumentele MTC/ TQM studiate şi aplicate pe plan mondial.

Un avantaj esenţial de care beneficiază toate organizaţiile candidate - indiferent dacă se califică sau nu se califică, în final, pentru Trofeul sau Premiul <J.M.JURAN> - îl constituie Raportul de evaluare întocmit de evaluatori/ asesori pentru fiecare organizaţie candidată. Acest amplu document conţine, la fiecare subcriteriu evaluat, o listă de puncte forte şi de puncte slabe, referitoare la modul în care candidatul satisface cerinţele aplicabile, precum şi punctajele acordate de evaluatori/ asesori, ceea ce facilitează considerabil comparaţia cu alte organizaţii evaluate, româneşti şi străine.

În plus, întrucât criteriile pentru acordarea “Premiului român pentru calitate <J.M. JURAN>” - reprezentând “Modelul românesc de excelenţă” - sunt similare şi compatibile cu cele pentru acordarea “Premiului european pentru excelenţă”(acordat de European Foundation for Quality Management, EFQM), organizaţiile câştigătoare ale Trofeului şi Premiului <J.M.JURAN> dobândesc, în primul rând, un imens prestigiu intern şi internaţional, fiind recunoscute drept organizaţii excelente din România, situaţie care poate genera, prin marketing adecvat, noi oportunităţi de afaceri.

Când şi cum poate să candideze o organizaţie?
Prezentăm mai jos calendarul evenimentelor programate in cadrul celei de-a zecea competiţii (2012) “Premiul român pentru calitate <J.M. JURAN>” (PRC-JMJ).

Calendarul competiţional
„Premiul român pentru calitate <J.M. JURAN>”- a zecea competiţie (2012)


Nr.
crt.

Data

Acţiune

1

01.10.2011-31.01.2012

Corespondenţă şi seminarii de sensibilizare a  potenţialilor candidaţi la PRC-JMJ

2

01.02 -
30.03.2012

Cursuri de formare a autoevaluatorilor şi evaluatorilor candidaţilor la PRC-JMJ

3

01.04.2012

Transmiterea declaraţiilor de intenţie privind participarea la competiţia pentru PRC-JMJ

4

01.04 - 30.06.2012

Elaborarea dosarelor de candidatură de către candidaţi la PRC-JMJ

5

06.2012

Simpozionul „Zilele Excelenţei Manageriale” – ediţia a VII-a

6

30.06.2012

Constituirea echipelor de evaluatori şi instruirea acestora

7

01.07.2012

Depunerea dosarelor de candidatură

8

02 - 31.08.2012

Evaluarea dosarelor de candidatură

9

01 - 30.09.2012

Efectuarea vizitelor la sediile candidaţilor

10

01 - 15.10.2012

Consensualizarea rezultatelor evaluării + elaborarea Rapoartelor de feedback şi Summary + comunicarea documentelor

11

15 - 25.10.2012

Analizarea de către juriu a documentelor de evaluare şi stabilirea câştigătorilor

12

10.2012

Conferinţa naţională „Excelenţa Managerială” – ediţia a V-a

13

11 - 12.2012

Festivitatea de decernare a trofeului şi premiilor pentru calitate „J.M. JURAN” – ediţia a X-a

 
Despre  „Premiul Român pentru Calitate <Joseph Moses JURAN>”
Prima ediţie a “Premiului Român pentru Calitate <J.M. JURAN>” a fost lansată în luna mai a anului 2000, de către Fundaţia „PREMIUL ROMÂN PENTRU CALITATE <J.M. JURAN>”. Scopul acestei iniţiative a fost recunoaşterea publică, la nivel naţional, a eforturilor şi rezultatelor acelor organizaţii din România care au dorit, au ştiut şi au reuşit să devină excelente, prin aplicarea unui management performant al calităţii.

Între anii 2010 - 2011, din cauza crizei economice dar şi a unor sincope în managementul fundaţiei, a fost sistată competiţia pentru decernarea Trofeului şi Premiilor <J.M. JURAN>.
Din iulie 2011, preşedinţia Fundaţiei PREMIUL ROMÂN PENTRU CALITATE <J.M. JURAN>”a fost preluată de domnul dr. ing. Dan Grigore STOICHIŢOIU, Preşedinte al Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii, iar Director executiv a fost numit domnul prof. dr. ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU, Secretar general al Fundaţiei Române pentru Promovarea Calităţii.

Noua conducere a fundaţiei a întreprins măsurile necesare pentru reluarea competiţiei pentru  decernarea Trofeului şi Premiului <J.M. JURAN>”,astfel încât, cea de-a zecea Competiţie a fost declanşată şi se va finaliza în decembrie 2012.

Menţionăm că, între anii 2000-2009, au candidat la aceste prestigioase distincţii, în cele 9 competiţii PRC-JMJ precedente, peste 50 de organizaţii din ţara noastră dobândind avantajele competitive ale participării şi câştigării lor, conform detaliilor menţionate pe website-ul www.fundatia-juran.ro.

 

Persoană de contact:
Prof. univ. dr. ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU, Director executiv
Fundaţia „PREMIUL ROMÂN PENTRU CALITATE <JOSEPH M.JURAN>”
Str. Th. Burada nr. 6, sector 1, 010215-Bucureşti, România
Tel.: +4021-3136335; Fax: +4021-3132380; GSM: +40-740611035
e-mail: fundatiajuran@yahoo.com.
website: www.fundatia-juran.ro

 
   
Acasa | Contact
Copyright © 2011. Toate drepturile rezervate